Ciljevi Net patrole

Uspostavljanje mehanizma za prijave djece i roditelja koji će funkcionisati kako bi korisnici interneta (djeca i roditelji) u Crnoj Gori podnosili prijave o nelegalnom i štetnom materijalu i aktivnostima, da bi se na taj način smanjilo širenje nelegalnog sadržaja na internetu.

53494Informisati korisnike o obimu rada mehanizma za podnošenje prijava kao i o tome na koji način se do mehanizma može doći; objasniti korisnicima razliku između aktivnosti mehanizma za prijave i obima rada državnih organa, i informisati ih o postojanju alternativnih načina za podnošenje prijava o nelegalnom sadržaju

Proslediti ovu prijavu odgovarajućem tijelu koje će po prijavi postupati (policija,operateri, odgovarajući/partnerski mehanizam za prijave); podizanje svijesti kod relavantnih institucija, djece i roditelja o sumnjivim sadržajima na internetu, visokotehnološkom kriminalu, pedofiliji kao I dobijanje informacija o modelima zaštite.

Advertisements