Primjeri

  1. Malodobna A.T iz Nikšića prijavila je predstavnicima Net patrole uz prisustvo roditelja da je njenu fotografiju sa  društvene mreže “Facebook” iskoristilo nepoznato lice i nelegalno i bez njene saglasnosti i saglasnosti roditelja postavilo je na sajtu za odrasle sa porukom da pruža seksualne usluge.

 

 

Advertisements