Net patrola

unnamedVolonterska “Net patrola” je onlajn mehanizam za podnošenje prijava Defendologija centru koji je osnovan u svrhu prijema i obrade prijava o nelegalnim ili štetnim sadržajima na internetu u cilju širenja i podrške volonterizmu. Težište u radu mehanizma za prijave je sprečavanje širenja slika i video materijala na kojima je prikazana seksualna zloupotreba djece, seksualno iskorišćavanje i fizički i psihološki napadi na djecu. Operateri Net patrole primaju prijavu, analiziraju je i u zavisnosti od procene statusa materijala, prosleđuju na adresu nadležnog tijela (policiji, mobilnim operaterima, internet provajderima, itd). Mehanizam za prijave nudi priliku svima da prijave nelegalni i uznemiravajući sadržaj kroz različite metode prijavljivanja.

Informacije o organizatoru servisa:

WEB: Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore

E  MAIL: defendologijamne@gmail.com

TELEFIN/FAKS: 00382 (40) 682-680